تور بالی | ویژه نوروز 1403 | رفت 1 و 2 و 3 و 4 فروردین

تور بالی | ویژه نوروز 1403 | رفت 1 و 2 و 3 و 4 فروردین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,235,000 تومان
نفر اضافه
64,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,490,000 تومان
نفر اضافه
70,855,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,725,000 تومان
نفر اضافه
70,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,000,000 تومان
نفر اضافه
69,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,000,000 تومان
نفر اضافه
71,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,275,000 تومان
نفر اضافه
79,425,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,000,000 تومان
نفر اضافه
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
56,490,000 تومان
نفر اضافه
73,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
66,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,765,000 تومان
نفر اضافه
75,445,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
66,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
58,020,000 تومان
نفر اضافه
82,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


خدمات آژانس
* پرواز رفت و برگشت با قطر * اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی *بیمه مسافرتی * ویزا

مدارک لازم
- اسکن پاسپورت ( با 7 ماه اعتبار ) با کیفیت بالا - عکس رنگی با پس زمینه سفید

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql