تور کوش آداسی | ویژه رفت 13 و 15 مرداد

تور کوش آداسی | ویژه رفت 13 و 15 مرداد

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور کوش آداسی

بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر به ازمیر

6 شب اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

راهنما و بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 14.995.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql