تور مالزی | کوالالامپور | ویژه رفت 20 و 22 شهریور

تور مالزی | کوالالامپور | ویژه رفت 20 و 22 شهریور

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,590,000 تومان
کودک بدون تخت 31,990,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 31,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,890,000 تومان
کودک بدون تخت 32,990,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 32,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,190,000 تومان
کودک بدون تخت 33,890,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 33,890,000 تومان
رزرو
11 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,790,000 تومان
کودک بدون تخت 34,290,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 34,290,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,690,000 تومان
کودک بدون تخت 34,690,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 34,690,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,990,000 تومان
کودک بدون تخت 34,990,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 34,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,390,000 تومان
کودک بدون تخت 34,590,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 34,590,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,690,000 تومان
کودک بدون تخت 34,690,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 34,690,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,990,000 تومان
کودک بدون تخت 34,990,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 34,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,990,000 تومان
کودک بدون تخت 35,890,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 35,890,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,590,000 تومان
کودک بدون تخت 35,290,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 35,290,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت 35,590,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 35,590,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,990,000 تومان
کودک بدون تخت 35,790,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 35,790,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,890,000 تومان
کودک بدون تخت 36,190,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 36,190,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,690,000 تومان
کودک بدون تخت 36,990,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 36,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,890,000 تومان
کودک بدون تخت 37,790,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 37,790,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه با پوشش کرونا (زیر 60 سال)

بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد+کترینگ

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql