تور مالزی | کوالالامپور | ویژه رفت 22 و 24 شهریور

تور مالزی | کوالالامپور | ویژه رفت 22 و 24 شهریور

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,890,000 تومان
کودک بدون تخت 39,490,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 39,490,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,490,000 تومان
کودک بدون تخت 39,590,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 39,590,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,890,000 تومان
کودک بدون تخت 40,190,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 40,190,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,990,000 تومان
کودک بدون تخت 40,390,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 40,390,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,590,000 تومان
کودک بدون تخت 40,590,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 40,590,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,790,000 تومان
کودک بدون تخت 40,890,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 40,890,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,790,000 تومان
کودک بدون تخت 40,890,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 40,890,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,290,000 تومان
کودک بدون تخت 40,890,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 40,890,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,990,000 تومان
کودک بدون تخت 40,990,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 40,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,590,000 تومان
کودک بدون تخت 41,490,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 41,490,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت 41,990,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 41,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,190,000 تومان
کودک بدون تخت 41,990,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 41,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,890,000 تومان
کودک بدون تخت 42,990,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 42,990,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه با پوشش کرونا (زیر 60 سال)

بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد+کترینگ

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql