تور کوش آداسی | ویژه رفت 28 مهر

تور کوش آداسی | ویژه رفت 28 مهر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
227,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور کوش آداسی

بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر به ازمیر

6 شب اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

راهنما و بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 17.995.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql