تور کوش آداسی | ویژه رفت 2 و 7 و 9 و 14 و 16 مهر

تور کوش آداسی | ویژه رفت 2 و 7 و 9 و 14 و 16 مهر

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,495,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,295,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,995,000 تومان
JUNIOR CLUB
توضیحات : JUNIOR CLUB
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور کوش آداسی

بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر به ازمیر

6 شب اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

راهنما و بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 17.995.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql