تور آنتالیا | ویژه رفت 30 و 31 شهریور

تور آنتالیا | ویژه رفت 30 و 31 شهریور

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
132,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
140,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
141,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
150,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
155,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
108,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
175,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
66,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
110,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
161,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
115,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
161,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
119,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
195,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
135,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
212,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
80,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
143,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
263,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
91,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

نرخ کودک بدون تخت 20.995.000 تومان و کودک زیر 2 سال 1.595.000 تومان میباشد.

****

بلیط رفت و برگشت پرواز ترکیش به آنتالیا - 7 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql