تور کوش آداسی | ویژه رفت 16 شهریور

تور کوش آداسی | ویژه رفت 16 شهریور

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,195,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,895,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور کوش آداسی

بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر به ازمیر

6 شب اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

راهنما و بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 22.995.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql