تور کوش آداسی | ویژه رفت 26 شهریور

تور کوش آداسی | ویژه رفت 26 شهریور

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,925,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,905,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
SUP SEASIDE VIEW
توضیحات : SUP SEASIDE VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,935,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,105,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,935,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
BUNGALOW GARDEN VIEW
توضیحات : BUNGALOW GARDEN VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,785,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور کوش آداسی

بلیط رفت و برگشت پرواز کاسپین به ازمیر

6 شب اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

راهنما و بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 14.000.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql