تور استانبول | ویژه پاییز 1402

تور استانبول | ویژه پاییز 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


پرواز رفت و برگشت معراج، قشم ایر و ایران ایر

خدمات : اقامت هتل با صبحانه ، گشت شهری ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا ، لیدر فارسی زبان

نرخ کودک بدون تخت 11.800.000 تومان می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql