تور استانبول | ویژه پاییز 1402

تور استانبول | ویژه پاییز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


پرواز رفت و برگشت معراج، قشم ایر و ایران ایر

خدمات : اقامت هتل با صبحانه ، گشت شهری ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا ، لیدر فارسی زبان

نرخ کودک بدون تخت 6.900.000 تومان می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql