تور کیش | ویژه زمستان 1402

تور کیش | ویژه زمستان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,415,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور 3 شب و 4 روز کیش با پرواز کیش ایر و ایران ایرتور و کاسپین

نرخ کودک بدون تخت 3/450/000 تومان

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql