تور شیراز | ویژه آبان 1402

تور شیراز | ویژه آبان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,075,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,985,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,325,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,185,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,715,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور شیراز با پرواز رفت و برگشت کاسپین

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql