تور شیراز | ویژه آبان 1402

تور شیراز | ویژه آبان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,955,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,615,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,685,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور شیراز با پرواز رفت و برگشت کاسپین

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql