تور آنتالیا | ویژه رفت 17 و 18 و 24 و 25 آذر و 1 و 2 دی

تور آنتالیا | ویژه رفت 17 و 18 و 24 و 25 آذر و 1 و 2 دی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

نرخ کودک بدون تخت 12.995.000 تومان و کودک زیر 2 سال 1.095.000 تومان میباشد.

****

بلیط رفت و برگشت پرواز ماوی گوک به آنتالیا - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql