تور قطر | هتل های لاکچری 4 و 5 ستاره | ویژه آذر و دی 1402

تور قطر | هتل های لاکچری 4 و 5 ستاره | ویژه آذر و دی 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
135,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
176,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
185,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت - اقامت هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - راهنما - ویزا- بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql