تور آنتالیا | ویژه رفت 16و17و18 فروردین

تور آنتالیا | ویژه رفت 16و17و18 فروردین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
101,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
143,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
101,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
144,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
149,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


بلیط رفت و برگشت پرواز تیلویند به آنتالیا - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql