تور کیش | ویژه زمستان 1402

تور کیش | ویژه زمستان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور 5 شب و 6 روز کیش با پرواز کیش ایر - ماهان - ایران ایرتور - قشم ایر

نرخ کودک بدون تخت 3/700/000 تومان

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql