تور ایروان | ویژه زمستان 1402

تور ایروان | ویژه زمستان 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,500,000 تومان
ECO
توضیحات : ECO
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


خدمات
قیمت کودک ۲ تا ٦ سال بدون تخت 10/500/000 تومان می باشد.
قیمت کودک زیر ۲ سال 700/000 تومان نت می باشد.
بلیط رفت و برگشت قشم ایر استقبال و ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی ، سیم کارت

توضیحات:
۱ - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. ۲ - پرداخت 70% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
۳ - پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
۴ - در برخی از هتلها قابلیت رزرو فقط یک کودک میباشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود.
۵ - مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده میباشد در غیر اینصورت مسئول هزینههای متعلقه خواهد شد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql