تور ایروان | ویژه زمستان 1402

تور ایروان | ویژه زمستان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
ECO
توضیحات : ECO
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


خدمات
قیمت کودک ۲ تا ٦ سال بدون تخت 10/500/000 تومان می باشد.
قیمت کودک زیر ۲ سال 700/000 تومان نت می باشد.
بلیط رفت و برگشت قشم ایر استقبال و ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی ، سیم کارت

توضیحات:
۱ - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. ۲ - پرداخت 70% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
۳ - پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
۴ - در برخی از هتلها قابلیت رزرو فقط یک کودک میباشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود.
۵ - مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده میباشد در غیر اینصورت مسئول هزینههای متعلقه خواهد شد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql