تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403 | رفت 28 و 29 اسفند 2 و 6 و 7 و 9 فروردین

تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403 | رفت 28 و 29 اسفند 2 و 6 و 7 و 9 فروردین

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
123,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


بلیط رفت و برگشت پرواز ساوت ویند به آنتالیا - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql