تور مالدیو | ویژه نوروز 1403

تور مالدیو | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
109,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
99,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
88,990,000 تومان
(سوپریور) کروز دلفین + کروز ماهیگیری
توضیحات : (سوپریور) کروز دلفین + کروز ماهیگیری
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
126,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
119,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
114,990,000 تومان
DELUX SEA VIEW
توضیحات : DELUX SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
141,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
184,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
129,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
119,990,000 تومان
BEACH VILLA
توضیحات : BEACH VILLA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
149,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
129,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
119,990,000 تومان
DLX ROOM
توضیحات : DLX ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
151,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
205,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
129,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
109,990,000 تومان
DLX BUNGALOW
توضیحات : DLX BUNGALOW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
157,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
144,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
119,990,000 تومان
SUN VILLA / BEACH VILLA
توضیحات : SUN VILLA / BEACH VILLA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
161,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
224,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
139,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
119,990,000 تومان
WATER VILLA
توضیحات : WATER VILLA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
164,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
144,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
119,990,000 تومان
BEACH VILLA
توضیحات : BEACH VILLA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
165,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
139,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
119,990,000 تومان
AQUA WATER VILLSTD ROOM
توضیحات : AQUA WATER VILLSTD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
172,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
149,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
119,990,000 تومان
BEACH STUDIO
توضیحات : BEACH STUDIO
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
184,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
164,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
119,990,000 تومان
WATER BUNGALOW
توضیحات : WATER BUNGALOW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
189,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
JUNIOR SUITE
توضیحات : JUNIOR SUITE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
194,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
149,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
119,990,000 تومان
WATER BUNGALOW
توضیحات : WATER BUNGALOW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
199,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
149,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
119,990,000 تومان
WATER BUNGALOW
توضیحات : WATER BUNGALOW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
202,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
179,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
129,990,000 تومان
BEACH VILLA
توضیحات : BEACH VILLA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
205,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
159,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
129,990,000 تومان
AQUA WATER VILLA
توضیحات : AQUA WATER VILLA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
209,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
179,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
139,990,000 تومان
OCEAN WATER VILLA
توضیحات : OCEAN WATER VILLA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
214,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
MANTA WATER VILLA
توضیحات : MANTA WATER VILLA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
215,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
189,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
LAGOON VILLA
توضیحات : LAGOON VILLA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
225,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
SUNRISE JACUZZI POOL WATER VILLA
توضیحات : SUNRISE JACUZZI POOL WATER VILLA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
227,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
179,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
159,990,000 تومان
SUNRISE WATER POOL VILLA
توضیحات : SUNRISE WATER POOL VILLA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
229,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
OVER WATER SUITE
توضیحات : OVER WATER SUITE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
234,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
169,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
139,990,000 تومان
OCEAN POOL VILLA
توضیحات : OCEAN POOL VILLA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
241,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
199,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
139,990,000 تومان
POOL WATER VILLA
توضیحات : POOL WATER VILLA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
244,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
199,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
139,990,000 تومان
SUNSET BEACH POOL VILLA
توضیحات : SUNSET BEACH POOL VILLA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
254,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
209,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
139,990,000 تومان
WATER VILLA WITH POOL SLIDE
توضیحات : WATER VILLA WITH POOL SLIDE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
261,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
AQUA WATER POOL SUITE
توضیحات : AQUA WATER POOL SUITE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
284,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
249,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
209,990,000 تومان
OVER WATER POOL OCEAN SUNRISE
توضیحات : OVER WATER POOL OCEAN SUNRISE
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشــت با هوا یمایی قطر – ترانســفر رفت و برگشــت فرودگاهی– 5 شــب و 6 روز اقامت در هتل با خدمات ارائه شــده در کیج – راهنمای محلی – بیمه مسافرتی

توضیحات :

- رداخت %50 مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.

- نرخ تور نوزاد از کارشناسان فروش استعالم گرفته شود.

- ویزای کشور مالدیو در بدو ورود در فرودگاه صادر می شود.

- رواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

- بیمه برای مسافرین باالی 60 سال اجباری میباشد و هزینه آن به تور اضافه می گردد.

- گذرنامه می بایست حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ رواز داشته باشد و مسئولیت کنترل آن به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

*به دلیل نوسانات نرخ ارز، در صورت تسویه نکردن مبلغ قرارداد، ما به التفاوت افزایش غیر معقول نرخ ارز دریافت میگردد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql