تور دبی | ویژه نوروز 1403

تور دبی | ویژه نوروز 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,465,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,485,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,135,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,035,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت، بیمه مسافرتی ، ویزای توریستی 14 روزه ، 4 شب و 5 روز اقامت در هتل با صبحانه

نرخ کودک بدون تخت 19.050.000 تومان و نوزاد 4.000.000 تومان است.

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ،  اسکن شناسنامه (برای زوجین صفحه دوم شناسنامه الزامی میباشد) ، اسکن پاسپورت اسکن کارت ملی ، اسکن عکس 4*3 تمام رخ

پرداخت 70 درصد مبلغ تور الزامی می باشد.

قوانین کنسلی

چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql