تور ایروان | ویژه نوروز 1403

تور ایروان | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


خدمات
قیمت کودک ۲ تا ٦ سال بدون تخت 16/900/000 تومان می باشد.
قیمت کودک زیر ۲ سال 2/000/000 تومان نت می باشد.
بلیط رفت و برگشت قشم ایر استقبال و ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی ، سیم کارت

توضیحات:
۱ - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. ۲ - پرداخت 70% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
۳ - پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
۴ - در برخی از هتلها قابلیت رزرو فقط یک کودک میباشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود.
۵ - مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده میباشد در غیر اینصورت مسئول هزینههای متعلقه خواهد شد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql