تور کوش آداسی | ویژه نوروز 1403

تور کوش آداسی | ویژه نوروز 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور کوش آداسی

بلیط رفت و برگشت پرواز قشم ایر به ازمیر

6 شب اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

راهنما و بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 2.999.000 تومان و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 19.500.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql