تور ایروان | ویژه نوروز 1403

تور ایروان | ویژه نوروز 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


خدمات
قیمت کودک ۲ تا ٦ سال بدون تخت 16/000/000 تومان می باشد.
قیمت کودک زیر ۲ سال 1/200/000 تومان نت می باشد.
بلیط رفت و برگشت قشم ایر استقبال و ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی ، سیم کارت

توضیحات:
۱ - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. ۲ - پرداخت 70% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
۳ - پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
۴ - در برخی از هتلها قابلیت رزرو فقط یک کودک میباشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود.
۵ - مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده میباشد در غیر اینصورت مسئول هزینههای متعلقه خواهد شد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql