تور ایروان | ویژه نوروز 1403

تور ایروان | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


خدمات
قیمت کودک ۲ تا ٦ سال بدون تخت 16/000/000 تومان می باشد.
قیمت کودک زیر ۲ سال 1/200/000 تومان نت می باشد.
بلیط رفت و برگشت قشم ایر استقبال و ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی ، سیم کارت

توضیحات:
۱ - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. ۲ - پرداخت 70% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
۳ - پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
۴ - در برخی از هتلها قابلیت رزرو فقط یک کودک میباشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود.
۵ - مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده میباشد در غیر اینصورت مسئول هزینههای متعلقه خواهد شد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql