تور کیش | ویژه نوروز 1403

تور کیش | ویژه نوروز 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور 3 شب و 4 روز کیش با پرواز کیش ایر و ایران ایرتور و کاسپین

نرخ کودک بدون تخت 4/000/000 تومان

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql