تور باتومی | ویژه نوروز 1403

تور باتومی | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان
نرخ نوزاد 1/000/000 تومان می باشد. پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
پرداخت 70% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد. صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن جداگانه محاسبه خواهد شد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql