تور دبی | ویژه تابستان 1403

تور دبی | ویژه تابستان 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,375,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,885,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,885,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,905,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


مدارک لازم:


اسکن شناسنامه، اسکن عکس 3*4، اسکن کارت ملی جدید، اسکن پاسپورت با 6 ماه اعتبار، کپی شناسنامه فرد و والدین افراد زیر 18 سال اجباری

خدمات:


ویزا، بلیط رفت و برگشت، اقامت در هتل با صبحانه، بیمه مسافرتی و ترانسفر فرودگاهی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql