تور مالدیو | ویژه نوروز 1403

تور مالدیو | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
(سوپریور) کروز دلفین + کروز ماهیگیری
توضیحات : (سوپریور) کروز دلفین + کروز ماهیگیری
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
75,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
(رو به دریا دلوکس) کرور دلفین + کروز ماهیگیری + اسنورکینگ
توضیحات : (رو به دریا دلوکس) کرور دلفین + کروز ماهیگیری + اسنورکینگ
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
98,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
141,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
105,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
75,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,990,000 تومان
(دلوکس) امکان رزرو هتل به صورت FB و ALL
توضیحات : (دلوکس) امکان رزرو هتل به صورت FB و ALL
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
113,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
172,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
66,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
114,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
(بیچ ویلا)
توضیحات : (بیچ ویلا)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
120,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
(بیچ ویلا)
توضیحات : (بیچ ویلا)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
121,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
128,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
140,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
158,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
159,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
(بیچ ویلا)
توضیحات : (بیچ ویلا)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
169,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
181,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
183,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
75,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
201,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشــت با هوا یمایی فلای دبی – ترانســفر رفت و برگشــت فرودگاهی– 5 شــب و 6 روز اقامت در هتل با خدمات ارائه شــده در کیج – راهنمای محلی – بیمه مسافرتی

توضیحات :

- رداخت %50 مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.

- نرخ تور نوزاد از کارشناسان فروش استعالم گرفته شود.

- ویزای کشور مالدیو در بدو ورود در فرودگاه صادر می شود.

- رواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

- بیمه برای مسافرین باالی 60 سال اجباری میباشد و هزینه آن به تور اضافه می گردد.

- گذرنامه می بایست حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ رواز داشته باشد و مسئولیت کنترل آن به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

*به دلیل نوسانات نرخ ارز، در صورت تسویه نکردن مبلغ قرارداد، ما به التفاوت افزایش غیر معقول نرخ ارز دریافت میگردد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql