تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403

تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,645,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
4PAX FAMILY
توضیحات : 4PAX FAMILY
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
4PAX FAMILY
توضیحات : 4PAX FAMILY
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,345,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
4 PAX SUITE
توضیحات : 4 PAX SUITE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,345,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,580,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
4PAX FAMILY
توضیحات : 4PAX FAMILY
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
135,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
125,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
148,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
100,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
136,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین سان اکسپرس ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی ،زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی نرخ کودک بدون تخت 27/990/000 تومان است و کودک زیر ۲ سال 2.990.000 تومان و بدون کمیسیون است. مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده است.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql