تور استانبول | ویژه نوروز 1403

تور استانبول | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
5 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


5 شب و 6 روز اقامت در استانبول

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql