تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403

تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,235,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
4PAX FAMILY
توضیحات : 4PAX FAMILY
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
4PAX FAMILY
توضیحات : 4PAX FAMILY
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
4PAX FAMILY
توضیحات : 4PAX FAMILY
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
137,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
125,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
4PAX FAMILY
توضیحات : 4PAX FAMILY
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
128,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
151,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
108,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
148,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین ترکیش ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی ،زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی نرخ کودک بدون تخت 29/990/000 تومان است و کودک زیر ۲ سال 990.000 تومان و بدون کمیسیون است. مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده است.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql