تور ایروان | ویژه نوروز 1403

تور ایروان | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


خدمات
قیمت کودک ۲ تا ٦ سال بدون تخت 15/000/000 تومان می باشد.
قیمت کودک زیر ۲ سال 1/000/000 تومان نت می باشد.
بلیط رفت و برگشت قشم ایر استقبال و ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی ، سیم کارت

توضیحات:
۱ - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. ۲ - پرداخت 70% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
۳ - پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
۴ - در برخی از هتلها قابلیت رزرو فقط یک کودک میباشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود.
۵ - مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده میباشد در غیر اینصورت مسئول هزینههای متعلقه خواهد شد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql