تور کیش | ویژه زمستان 1402

تور کیش | ویژه زمستان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,855,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,035,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,935,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,115,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,485,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,015,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,015,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,555,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور 4 شب و 5 روز کیش با پرواز کیش ایر و ایران ایرتور و کاسپین

نرخ کودک بدون تخت 2/950/000 تومان

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql