تور ایروان | ویژه نوروز 1403

تور ایروان | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


خدمات
قیمت کودک ۲ تا ٦ سال بدون تخت 14/000/000 تومان می باشد.
قیمت کودک زیر ۲ سال 1/200/000 تومان نت می باشد.
بلیط رفت و برگشت قشم ایر استقبال و ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل بیمه مسافرتی ، سیم کارت

توضیحات:
۱ - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. ۲ - پرداخت 70% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
۳ - پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
۴ - در برخی از هتلها قابلیت رزرو فقط یک کودک میباشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود.
۵ - مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام کننده میباشد در غیر اینصورت مسئول هزینههای متعلقه خواهد شد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql