تور مارماریس | ویژه نوروز 1403

تور مارماریس | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,100,000 تومان
SEA SIDE VIEW
توضیحات : SEA SIDE VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,470,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,350,000 تومان
SEA SIDE VIEW
توضیحات : SEA SIDE VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,180,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,860,000 تومان
SEA SIDE VIEW
توضیحات : SEA SIDE VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,790,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات

- 6 شب اقامت در هتل

- بلیط رفت و برگشت

- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

- راهنمای فارسی زبان

- بیمه مسافرتی

توضیحات

- نرخ بچه بدون تخت 1.900.000 تومان و نت می باشد.

- نرخ کودکان زیر ۲ سال 18.000.000 تومان و نت می باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql