تور استانبول | ویژه تابستان 1403

تور استانبول | ویژه تابستان 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
16,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز رفت و برگشت قشم ایر-، اقامت هتل با خدمات صبحانه، گشت شهری خرید با ناهار، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان

****

مدارک مورد نیاز: همراه داشتن گذرنامه با 7 ماه اعتبار الزامی می باشد.

****

نرخ کودک بدون تخت 11.700.000 تومان و کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql