تور پاتایا | ۷شب | پرواز مستقیم ماهان | ویژه تابستان 1403

تور پاتایا | ۷شب | پرواز مستقیم ماهان | ویژه تابستان 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql