تور زمینی وان | ویژه تابستان

تور زمینی وان | ویژه تابستان

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت اتوبوس 25 نفره VIP تخت خواب شو، ون ترک تا هتل و بالعکس، 3 شب اقامت در هتل با صبحانه.

هزینه گشت های آپشنال به عهده مسافر می باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql