تور فتحیه | ویژه تابستان 1403

تور فتحیه | ویژه تابستان 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
NET DELUXE LAND VIEW
توضیحات : NET DELUXE LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
LAND VIEW
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
دید غیرمستقیم دریا
توضیحات : دید غیرمستقیم دریا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
145,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
دید غیرمستقیم دریا
توضیحات : دید غیرمستقیم دریا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
123,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
دلوکس رو به دریا
توضیحات : دلوکس رو به دریا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
153,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,390,000 تومان
LARGE ROOM 2+1
توضیحات : LARGE ROOM 2+1
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
LAND VIEW
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
POOLVIEW
توضیحات : POOLVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
134,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
GARDEN VIEW
توضیحات : GARDEN VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
150,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
BUNGALOW
توضیحات : BUNGALOW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
106,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
145,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
POOL ACCESS STAIRS
توضیحات : POOL ACCESS STAIRS
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
109,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
150,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
POOL DIRECT
توضیحات : POOL DIRECT
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
113,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
165,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
115,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
180,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
LAND VIEW
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
116,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
201,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
LAND VIEW
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
121,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
219,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
دید غیر مستقیم دریا ADAULTS ONLY
توضیحات : دید غیر مستقیم دریا ADAULTS ONLY
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
123,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
215,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
SIDE SEA VIEW
توضیحات : SIDE SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
123,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
219,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
SWIM UP ROOM
توضیحات : SWIM UP ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
133,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
238,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
133,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
219,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
LARGE ROOM 2+1
توضیحات : LARGE ROOM 2+1
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
141,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
PAX سوئیت دلوکس 4
توضیحات : PAX سوئیت دلوکس 4
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
158,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
254,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
GARDEN VIEW
توضیحات : GARDEN VIEW
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با پرواز آتا به فرودگاه دالامان - ترانسفر رفت و برگشت از فرودگاه دالامان به فتحیه - 6 شب اقامت در هتل - راهنما فارسی زبان - بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql