تور ارزروم

تور ارزروم

تور ارزروم

 

ارزروم از شهرهای کشور ترکیه می باشد که 367000 نفر جمعیت را در خود جای داده است . در زمان های قدیم  به شکل ارزن‌الروم یا ارزنة الروم هم نوشته می‌شد . ارزروم شهری است که همواره هویتی نظامی و اقتصادی داشته است و نقش بزرگی در روابط بازرگانی ترکیه و ایران دارد.

تاریخ ارزروم به زمان اورارتو بر می گردد و دودمان آرتاشسی در آنجا اقامت داشته است. نخستین ساکنین این منطقه ارمنی‌ها بودند که شهری به نام «کارین» در آنجا احداث کردند . در زمان بیزانس شهر تبدیل به قلعه شد و تئودوسیوپولیس نامگذاری شد. ارزروم در جنگ‌های بین کشورهای ایران و روم و همچنین ایران و عثمانی چندین بار تغییر تبعیت داد . در سال 502 میلادی قباد یکم شهر را تحت اختیار خود درآورد اما بعد از مدت کوتاهی دوباره رومیان آن را گرفتند.

در تاریخ ایران و در دوران حکومت قاجاریه یک دوره مذاکرات مهم تاریخی برای تعیین مرز بین دولت ایران و دولت عثمانی در شهر ارزروم (ارزنة الروم) برگزار شد که سرپرستی هیئت اعزامی از ایران را میرزا تقی خان امیرکبیر بر عهده داشت. ارزروم یکی از سردسیرترین شهرهای ترکیه است.

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz