مهاجرت به اسپانیا

مهاجرت به اسپانیا

تاریخ آخرین به روز رسانی: 20 فروردین ، 1399

مهاجرت به اسپانیا

اسپانیا از آن دسته کشور های اروپایی است که برای مهاجرت متقاضیان بالایی دارد و همه ساله هزاران متقاضیان از سراسر جهان برای زندگی و ادامه تحصیل ، سرمایه گذاری، ازدواج به این کشور زیبا سفر و یا مهاجرت می کنند.اسپانیا کشور توریستی و بسیار زیبایی است. مهاجرت به اسپانیا و زندگی در ان دارای شرایط و قوانین خاصی است که با هم به برسی آن ها می پردازیم.

مهاجرت-به-اسپانیا

شرایط مهاجرت به اسپانیا

ورود به اسپانیا نیاز به دریافت ویزا دارند این ویزا ها به دو صورت ویزاهای کوتاه مدت که همانند ویزای شینگن یا ویزای توریستی قابلیت تبدیل به اقامت ندارد ولی اقامت های بلند مدت تقسیم می شود همانند اقامت های کاری که شخص می تواند از این کشور خدمات دولتی در اسپانیا به سه دسته تقسیم می شود.اول اقامت کاری می باشد و اشخاص با دریافت این اقامت می تواننند در این کشور مشغول به کار شوند دومن نوع اقامت ،اقامت دانشجویی است که به متقاضی برای تحصیل اجازه اقامت درند ونوعی دیگر از اقامت است جهت الحاق به خانواده یا بازنشستگی که می توانید به اسپانیا مهاجرت کنید ولی تمامی اشخاصی که می خواهند به اسپانیا مهاجرت کنند باید به 5 سال متوالی در این کشور زنگی کنند و سپس می توانند درخواست اقامت دائم بلند مدت کند ولی شایان به ذکر اغست کسانی که کارت آبی اروپا داردند می توانند در این کشور به زندگی و کار بپردازند.

شرایط-مهاجرت-به-اسپانیا

مهاجرت به اسپانیا از طریق کار

مهاجرت به اسپانیا از طریق کار یکی از بهترین و محبوب ترین محاجرت به اسپانیا است. با وجود این که این کشور از نظر وضعیت اقتصادی در شرایط مناسبی قرار ندارد ولی در برخی از مشاقل نیلز به نیروی کار دارد که می تواند در آن ها مشغول به کار شوید بیشترین پذیرش کار در اسپانیا در شغل های حوزه It ، رشته های مدیریتی و مارکتینگ است.

مراحل-و-مدارک-درخواست-ویزای-تحصیلی

مهاجرت به اسپانیا از طریق تحصیل

مهاجرت به اسپانیا از طریق تحصیل یکی از روش های محبوب مهاجرت به این کشور است. زبان آکادمی این کشور اسپانیایی و انگلیسی است ولی تحصیل به زبان اسپانیایی برای ساکنین اتحادیه اروپا رایگان و برای اتباع خارج اتحادیه اروپا با هزینه می باشد ولی هزینه تحصیل به زبان اسپانیایی پایین تر از تحصیل به زبان انگلیسی است. هزینه زندگی در اسپانیا بستگی به نحوه زندگی شما در این کشور دارد ولی به طور کلی هزینه زندگی در این کشور نصبت به دیگر کشور های اروپایی پایین تر است.

نظرات یا پیشنهادات

به این صفحه امتیاز دهید
6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql